Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось
   bcrielt.jpg

   СТРУКТУРА

   STRYCTYRA_3.jpg

   Вищим органом управління , БЦ МВ АФН(р)У є Загальні збори Білоцерківського  міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України - Конференція, яка скликається Правлінням Відділення. Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Про скликання конференції і порядок денний Конференції членів відділення повідомляють не пізніше ніж за один місяць до її відкриття. У роботі Конференції беруть участь усі члени Відділення, які не мають заборгованість по внесках. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Правління, Голови Правління, Ревізійної комісії, або на вимогу 1 / 4 членів БЦ МВ АФН(р)У, оформлених письмово від імені кожного члена. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше 50% членів БЦ МВ АФН(р)У. Всі рішення приймаються на Конференції закритим чи відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів, за винятком питань стосовно реорганізації та ліквідації Відділення, де за таке рішення повинні проголосувати не менше 2 / 3 присутніх членів БЦ МВ АФН(р)У. 


   У період між Конференціями керівним органом БЦ МВ АФН(р)У є Правління, яке уповноважене вирішувати питання діяльності Відділення, що не належать до компетенції Асоціації та Конференції Відділення. Відділення обирає склад Правління на Конференції строком на два роки, у кількості не менше семи осіб. Кількість членів Правління може змінюватися за рішенням Конференції. Форма його обрання, термін повноважень, а також напрями роботи визначаються Конференцією Відділення.  

   На сьогоднішній день до складу правління входять:  

   Голова правління:  
   Богатирьова Юлія Юріївна        
   Заступники голови правління:  Швець Світлана Василівна     


   Члени Правління:
       * Богатирьова Юлія Юріївна

       * Герасименко Руслан Петрович   
       * Іванець Ольга Вікторівна         
       * Нестеренко Алла Петрівна    
       * Рудакова Анастасія Олегівна
       * Рубан Руслан Вячеславович        
       * Швець Світлана Василівна


   Голова Правління БЦ МВ АФН(р)У обирається Конференцією на два роки, обраний до лютого 2025 року.    
   Голова Правління:  
   • Очолює Правління, а також керує Правлінням;  
   • Без доручення діє від імені Відділення і виступає від його імені в державних, громадських органах, організаціях, установах, підприємствах та їх об'єднаннях всіх видів і форм власності, судових органах, а також перед громадянами, як в Україну, так і за її межами, видає від імені Відділення доручення, в тому числі з правом передоручення;  
   • Розпоряджається коштами та іншим майном БЦ МВ АФН(р)У, володіє правом першого підпису на фінансових (включаючи банківські) документах, укладає від імені Відділення договори (контракти, угоди) з юридичними та фізичними особами;  
   • Видає накази, розпорядження, дає доручення та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Відділення;  
   • Здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.  

    Заступник Голови правління:  
    в разі відсутності Голови Правління його обов'язки виконує заступник Голови Правління.  
    Виконавчий директор забезпечує практичне виконання рішень Керівництва (Конференції, Правління, Голови Правління) і наділений повноваженнями, які не виходять за межі тих, якими наділений Голова правління. Керує виконавчим апаратом Відділення.