Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось
   Screenshot_1222.png

   Оподаткування доходів, отриманих від продажу рухомого майна

   25 грудня 2012, 16:37 переглядів: 9622

   Від кількості здійснених операцій з продажу рухомого майна залежить ставка податку

   Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна встановлено ст. 173 Податкового кодексу, п. 173.1 якої передбачено, що дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5 %.

   Як виняток з положень п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу під час продажу одного з об'єктів рухомого майна у  вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 % (п. 173.2 ст. 173 цього Кодексу).

   Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу.

   Відповідно до п. 173.4 ст. 173 Податкового кодексу під час проведення операцій з відчуження об'єктів рухомого майна в порядку, передбаченому цією статтею, нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до органу ДПС за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку, в порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу для податкового розрахунку.

   Черговість продажу об'єктів рухомого майна

   Кількість продажів об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла та моторолера до створення єдиного інформаційного ресурсу транспортних засобів визначається фізичною особою – платником податку на підставі заяви, в якій вона самостійно зазначає черговість такого продажу, що також зазначається у відповідному пункті договору купівлі-продажу.

   Продаж рухомого майна за дорученням (довіреністю)

   Пунктом 173.8 ст. 173 Податкового кодексу встановлено, що для цілей цієї статті під продажем розуміють будь-який перехід права власності на об'єкти рухомого майна, крім їх успадкування та дарування.

   Згідно зі ст. 1000 Цивільного кодексу за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. Тобто безпосередньо за фактом нотаріального посвідчення договору доручення, наприклад права користування чи розпорядження майном (транспортним засобом), не відбувається перехід права власності на об'єкт від повіреного до довірителя та не виникає обставин для оподаткування (немає об'єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб). У разі передачі права користування та розпорядження транспортним засобом фізичною особою – власником транспортного засобу (довірителем) на підставі доручення іншій особі право власності на транспортний засіб залишається незмінним, тобто не здійснюється відчуження майна, і право розпорядження власністю (транспортним засобом) залишається за довірителем – власником.

   Відповідно до ст. 1003 Цивільного кодексу у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

   Тобто для того щоб відбулася зміна власності, необхідною умовою є вчинення обумовленого правочину повіреною особою відповідно до змісту доручення чи змісту договору доручення.

   Отже, якщо особа (повірений), якій видано довіреність, здійснює від імені довірителя продаж майна (транспортного засобу), то відбувається перехід права власності на зазначене майно, тобто у платника податку – довірителя виникає об'єкт оподаткування, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

   Згідно з п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5 %.

   Під час продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 %.

   Продаж рухомого майна фізичною особою іншій фізичній особі

   Згідно з пп. «б» пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу фізична особа у разі нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу рухомого майна з іншою фізичною особою є відповідальною за нарахування й утримання податку на доходи фізичних осіб та сплачує його до відповідного бюджету за місцем нотаріального посвідчення такого договору.

   Отже, дохід, отриманий фізичною особою від продажу об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року іншій фізичній особі, оподатковується за ставкою 5 %. При цьому під час продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 %.

   Крім того, податок на доходи фізичних осіб сплачується (перераховується) фізичною особою до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу рухомого майна.

   Продаж рухомого майна фізичною особою – нерезидентом

   Пунктом 173.6 ст. 173 Податкового кодексу встановлено, що дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними особами – нерезидентами, оподатковується згідно з цією статтею в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 та/або 17 % залежно від розміру отриманого доходу.

   Податковий агент – юридична особа або підприємець

   Відповідно до п. 173.3 ст. 173 Податкового кодексу в разі якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа – підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати всі визначені розділом IV цього Кодексу функції податкового агента. При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними пунктами 173.1 або 173.2 вищезазначеної статті Кодексу з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.

   Таким чином, якщо фізична особа здійснює продаж рухомого майна юридичній особі або фізичній особі – підприємцю, функцію податкового агента виконуватимуть юридична особа або фізична особа – підприємець.

   Податковий агент – банківська установа

   У разі якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є юридична особа – банк, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати всі визначені розділом IV Податкового кодексу функції податкового агента.

   Наприклад, у разі взяття банком заставленого майна на свій баланс у вигляді основного засобу слід вважати, що фізична особа здійснила операцію відчуження (продажу) власного рухомого майна банку.

   Банк при купівлі у фізичної особи майна має виконати всі функції податкового агента щодо вартості придбаного майна відповідно до ст. 173 Податкового кодексу.

   У разі ухвалення судом, третейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, у власності якої перебував об'єкт рухомого майна, відчужений за таким рішенням, на підставі відображення ним доходу від такого відчуження у складі загального річного оподатковуваного доходу (п. 173.4 вищезазначеної статті Кодексу).

   Операції з обміну

   Статтями 715 та 716 Цивільного кодексу передбачено, що до договору міни застосовуються загальні положення договорів купівлі-продажу. За договором міни кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Тобто сутністю договору міни майна є купівля-продаж майна.

   Крім того, для цілей ст. 173 Податкового кодексу під продажем розуміють будь-який перехід права власності на об'єкти рухомого майна, крім їх успадкування та дарування (п. 173.8 цієї статті Кодексу).

   Отже, порядок оподаткування доходу платника податку, отриманого від операцій з обміну об'єктів рухомого майна, аналогічний порядку оподаткування доходу з продажу такого майна, встановленому ст. 173 Податкового кодексу.

   Продаж іншого об'єкта рухомого майна

   Звертаємо увагу на те, що якщо фізична особа продає інший об'єкт рухомого майна, ніж зазначено в п. 173.2 ст. 173 Податкового кодексу, наприклад судно внутрішнього плавання, таке рухоме майно не розглядатиметься як виняток з положень п. 173.1 цієї статті й оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 %.

    

   Наталія Литовченко

   Заступник директора Департаменту
   оподаткування фізичних осіб ДПС України

   Оксана Марінець

   Головний державний податковий ревізор-інспектор
   відділу оподаткування доходів фізичних осіб Управління
   адміністрування податків на доходи фізичних осіб

   Наталія Гормакова

   Головний державний податковий інспектор відділу
   моніторингу та координації роботи з питань адміністрування
   доходів фізичних осіб Управління майнових податків
   та моніторингу з питань оподаткування фізичних осіб


    

   «Вісник податкової служби України», листопад 2012 р., № 44 (712), с. 30 (www.visnuk.com.ua)

   Дата підготовки 23.11.2012
   Журнал «Вісник податкової служби України»

   ____________

   Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
   www.ligazakon.ua

   Коментарі